Ramazan KAYA

Kimya öğretmeni, Yazar

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

10.Sınıf Kimya-1.Ünite-Tarih sırasına göre deney ve keşifler

E-posta Yazdır PDF

Sıra No

Bilim Adamının Adı Soyadı

Deney veya Keşifin Tarihi

Deney veya Keşif

01

Michael Faraday

1830

Kimyasal bileşiklerin eriyiklerinden veya sulu çözeltisinden elektrik akımı geçirmiştir. Elektrik akımı geçirilen maddenin kimyasal yapısının değiştiğini saptamıştır.

Elektroliz Kanunlarını ortaya koymuştur.

 

02

Michael Faraday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850

Havası boşaltılmış bir cam borunun iki ucuna iki elektrot yerleştirerek doğru akım üretecine bağlamış, daha sonra düşük basınçlı bir gaz doldurup tüpe yüksek gerilim uyguladığında katottan çıkan bir ışının bir parıldama yaparak anoda doğru hareket ettiğini gözlemlemiştir.

03

Julius Plucker

 

 

 

1858

Faraday’ın deneyine manyetik alan uygulayarak ışınların yerini değiştirmiştir.

04

Sir William Crooks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

Detaylı inceleme yaparak deney tüpünün çeperlerinde sarı- yeşil flüoresan ışık yansıması gözlemlemiştir. Tüpün ortasına yerleştirdiği nesnelerle ışınların katottan çıktığını belirlemiş ve daha sonraki yıllarda bu ışınlara katot ışınları adını vermiştir.

Işınların doğrusal yayıldığını, ışınların (-) yüklü olduğunu ve katottan anoda gittiklerini ortaya koymuştur.

05

George Johnstone Stoney

1891

Bilim adamların çalışmalarından hareket ederek elektriğin negatif taneciklerden ibaret olduğunu bu taneciklerin atomun yapısında bulunduğunu ileri sürmüş; bu tanecikler 1891’de elektron olarak adlandırılmıştır.

06

J.J. Thomson

1897

Elektron olarak adlandırılan taneciklerin elektrik ve manyetik alanlardaki sapmalarını incelemek için J. Plucker’in deneylerini tekrarlamıştır. Katot ışınlarına elektrik ve manyetik alanlar uygulamıştır. Bu deney sonucunda elektron için e/m değerini hesaplamıştır.

07

R.A.Millikan

1908-1917

Yağ damlası deneyini uygulayarak elektronun elektriksel yükünü hesaplamıştır.

08

Eugen Goldstain

1886

Katot ışınları deneyinde katot elektrotunda kanallar açmış, tüpe hidrojen gazı doldurarak deneyi tekrarlamış ve kanal ışınlarını keşfetmiştir.

09

W. Wien ve J.J.Thomson

1890-1900

Kanal ışınlarına elektrik ve manyetik alan uygulayarak protonun elektriksel yükünü ve kütlesini saptamışlardır.

10

J.J. Thomson

1890-1900

Yaptığı deneyler sonucunda Thomson Atom Modeli’ni ortaya koydu.

11

Ernest Rutherford

 

 

 

 

 

1910

Alfa tanecikleri saçılması deneyini yapmış, atomun yapısında boşluk olduğunu belirlemiştir. Rutherford Atom Modeli

12

James Chadwick

 

 

 

1932

Alfa tanecikleri bombardımanı deneyi yaparak nötronun keşfini sağladı.

13

James CLerk Maxwell

1873

Işığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ortaya koydu.

14

Max Planck

1900

Kuantum kuramını ortaya koydu. Enerjinin kuant denilen paketçikler halinde yayınlandığını açıkladı. E=h.ν

15

Albert Einstein

 

 

 

1905

Foton kavramını açıkladı ve Fotoelektrik olayını çözmüştür.

Foton enerjisi E= h.ν

16

Neils Henrik Devid Bohr

 

 

 

1913

Bohr Atom Modeli; Enerji Katmanları, Uyarılma, Spektrum

17

Lois de Broglie

1924

Dalganın tanecik, taneciklerinde dalga benzeri özellikler sergileyebileceğini ortaya koydu. Taneciklerin dalga özelliği;

λ=h/m.v

18

Werner Heisenberg

1920

Heisenberg Belirsizlik İlkesi; Elektronun herhangi bir anındaki yeri ve hızı aynı zamanda kesin olarak belirlenemez.

19

Erwin Schrödinger

1926

 

Elektronların yoğunluğu kavramı; Atomun belirli bölgesinde bir elektronun bulunma olasılığı, orbital kavramı

 

 

 

You are here: Dosyalar 10.Sınıf Kimya-1.Ünite-Tarih sırasına göre deney ve keşifler